muzeum wirtualne im. Wladyslawa Piotrowskiego

rekordy: 0
2013-02-06

Muzeum Wirtualne im. Władysława Piotrowskiego

 jest plonem projektu sfinansowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny w ramach Programu Archiwistyka Społeczna.

Inicjatorem utworzenia Muzeum jest Marian Olechnowicz, który na ten cel użyczył bezpłatnie dwa tysiące negatywów.

Dom Kultury w Łapach udostępnił pomieszczenia oraz dostęp do serwera.

Projekt przygotowało i zrealizowało Stowarzyszenie „KUL-TURYSTA” w Łapach.  

 

Informacji nt. prac zamieszczonych w galerii udziela Marian Olechnowicz [kontakt@wirtualnelapy.pl]

Inne zapytania prosimy kierować tutaj [dyrektor@dklapy.pl]

Uwagi techniczne dotyczące serwisu [kino[at]dklapy.pl]

 

2013-02-06

Virtual Museum of them. Władysław Piotrowski

is the fruit of a project funded by the National Institute of Audiovisual Archiving in the Social Programme.

Initiator of the museum is Marian Olechnowicz, which for this purpose lent free of charge two thousand negatives.

House of Culture in Łapy shared room and access to the server.

The project has prepared and implemented the Association "KUL-TOURIST" in Łapy.

Information contained nt work in the gallery gives Marian Olechnowicz [kontakt@wirtualnelapy.pl]

Other inquiries should be directed here [dyrektor@dklapy.pl]

Technical Notes on the site [kino[at]dklapy.pl]